Miljonbelopp i stipendier för fortbildning av unga hantverkare

2010-06-09

Vid årets stipendieutdelning fick 61 unga hantverkare dela på 1,2 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av dessa var 62 procent elever vid Konstfack i Stockholm, HDK och Steneby vid Göteborgs Universitet eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet.

Tack vare en framsynt donation 1939 av fabrikören och f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns en unik stipendiemöjlighet för unga hantverkare och konsthantverkare att fortbilda sig i sina hantverksyrken och utveckla sin yrkesskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut närmare 40 miljoner kronor varav cirka 20 miljoner bara de senaste 10 åren.

”Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse – yrkesskicklighetens främjare”
kommenterar stiftelsens ordförande Robert Alderin.

Stockholm den 9 juni 2010

För ytterligare information se www.jleklund.com eller kontakta Robert
Alderin på mobilnr 070 608 72 76 alt. e-mail alderinab@comhem.se

 

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Pressmeddelande (pdf) >>

Dela