Styrelse

Styrelsen i Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse utses av Hantverkarna Stockholm och Företagarna.

Jan Pettersson
Ordförande

Stefan Fritzdorf
Vice ordförande

Pia Mills
Kassaförvaltare

Kristina Berglund
Ledamot

Charlotte Wall
Ledamot