Stora hantverksstipendiet

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 100 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut i samband med Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus.

Tidigare års stipendiater

Stipendiat 2020

Emilia Sundqvist, textilkonstnär

2020 års stipendium tilldelades 27-åriga textilkonstnären Emilia Sundqvist. Hon gick under våren 2020 ut Konstfacks tvååriga masterutbildning CRAFT! med textilinriktning. Emilia handsyr med stor skicklighet textila skulpturer som för tankarna till något gulligt och barnsligt, men även maktlöst. I detta lekfulla tillstånd ställs allvarliga frågor till betraktaren.

Ur motiveringen

Med ett tydligt formspråk syr Sundqvist fram sina figurer för hand och använder skickligt material och färger för att försätta oss i precis det tillstånd hon vill att vi ska vara i för att vara mottagliga för de våglängder hon sänder på. Sundqvist använder, och utvecklar, textila hantverkstraditioner och bidrar med sitt utövarskap både till den textila skulpturtraditionen och de textila berättarkonsterna.

 

Stipendiat 2018

Kristina Lundsjö, textilkonstnär

2018 års stipendium tilldelades 37-åriga textilkonstnären Kristina Lundsjö. Stipendiet möjliggör fördjupning i olika trycktekniker. Kristina Lundsjö gick under våren 2018 ut Konstfacks tvååriga masterutbildning CRAFT! med textilinriktning. Hennes senaste arbeten skulle kunna beskrivas som experimentella och färgglada textila collage. I dessa har hon blandat tekniker som textiltryck, applikation, broderi och måleri, för att sedan sammanfoga dem till en sorts metervara utan återkommande rapportering.

Ur motiveringen
"Lundsjös spännande konceptuella grepp och egenartade bildvärld föreslår andra sätt att använda de resurser som generationer före oss lämnar över och gör oss samtidigt smärtsamt medvetna om vad vi lämnar över till de som kommer efter oss."

 

Stipendiat 2016

Julia Greek, möbelsnickare

2016 års stipendium tilldelades 26-åriga möbelsnickargesällen Julia Greek för ytterligare fördjupning och breddande av kunskaper inom snickeri genom gesällresor. Under sitt examensarbete vid Carl Malmstens Furniture Studies, Linköpings Universitet undersökte Julia olika tillverkningsmetoder för komplexa parkettläggningar och avlade även sitt gesällprov, där hon tillverkade en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig, för vilken hon fick betyget 5,0 och en stor silvermedalj.

Ur motiveringen
"Med sin tekniska och naturvetenskapliga bakgrund har hon i sitt examensarbete på ett föredömligt sätt förenat praktiskt kunnande med teoretiska insikter i ett arbete som syftar till att med utgångspunkt i traditionella tekniker utveckla rationella tillverkningsprocesser."

 

Stipendiat 2014

Annie Johansson, textilkonstnär
2014 års stipendium tilldelades 28-åriga Annie Johansson för ytterligare fördjupning i kunskapen om textila materials egenskaper, tekniska möjligheter och konstnärliga uttryck. Hon tog sin masterexamen i textilkonst 2014 vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet.

Ur motiveringen
"I det textila materialet och med tuftningen som teknik skapar hon stora verk, som är både måleriska och skulpturala. Med stor kunskap om textila processer, material och metoder, rör hon sig mellan en intim och monumental skala. I centrum står hela tiden textilens grundvillkor; hur den faller och bygger, dess volym och struktur. Anni färgar sitt material i subtila nyanser och använder sig av tuftningstekniken på ett nyskapande sätt."

 

Stipendiat 2012

Magnus Dahlén, möbelsnickare
25-årige möbelsnickaren Magnus Dahlén tilldelades 2012 års stipendium. Magnus Dahlén utexaminerades 2012 från Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings Universitet.

Ur motiveringen
"Magnus har under sin tid på Malmstens visat prov på såväl extraordinär hantverksskicklighet som exeptionell kreativitet. Magnus har genom att länka ihop sitt gesällarbete med sitt examensarbete visat prov på nya vägar att lotsa den beprövade erfarenhet och kvalificerade hantverkskunskap, som vi på Malmstens företräder, in i akademiens värld."

 

Stipendiat 2010

Gustav Thane, konstsmed
Stipendiet gick 2010 till den 28-årige konstsmeden Gustav Thane, som driver en smedja i Ryfors bruk utanför Mullsjö där han arbetar med konstnärlig gestaltning, formgivning och hantverksmässig produktion av varmsmide.

Gustav Thane examinerades från Stenebys masterprogram 2009 och är i dag Sveriges ende verksamma smed som har såväl gesällbrev i konstsmide som masterexamen i konsthantverk. Han tilldelas stipendiet för att ytterligare utveckla och fördjupa sina undersökningar av hantverkstekniker och bruksfunktioner inom s.k. liturgiskt smide.

Ur motiveringen
"Gustavs val att arbeta med bruksföremål och teoretiska resonemang har gett en alldeles unik utvecklingspotential till hantverk som kulturyttring. Hantverkets oersättliga roll i hans resonemang är ett sätt att förnya och utveckla hur vi förhåller oss till tekniker och fysiska material i dag. På så vis har Gustav Thane lyckats utveckla en förståelse för historiska tekniker som gör dem relevanta, intressanta och helt oersättliga i dagens samhälle."