Stipendieansökan för läsåret 2019/2020

Sista ansökningsdatum för läsåret 2019/2020 var den 5 maj 2019. Ansökningar som kommer in efter det datumet kommer ej att beaktas. Vi hälsar dig välkommen tillbaka under första kvartalet 2020 för ansökan om stipendium för läsåret 2020/2021. Glöm inte att läsa igenom kriterierna innan du fyller i ansökan!

Tänk på att betyg och intyg som styrker dina tidigare erfarenheter och personbevis som visar att du är svensk medborgare ska bifogas sist i ansökan, så att du har dem klara innan du börjar fylla i ansökan. Notera att vi inte har möjlighet att hantera dokument på andra språk än svenska eller engelska.

Stipendieansökan

Samtycke
Genom att klicka i alternativet "Ja, jag samtycker" samtycker jag till att Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får registrera mina personuppgifter i ett härför avsett dataregister för att underlätta administrationen av stipendiehanteringen. Personuppgifterna kommer att delas med AB Rådstornet, stiftelsens ekonomi- och fastighetsförvaltare. Du kan när som helst ta tillbaka det samtycke du har gett genom att kontakta oss.
JAG SOM SÖKER
ÅÅÅÅMMDDXXXX
Skriv enbart siffror, om du bor i utlandet inleder du landsnumret med "00".
UTBILDNING
Ange fullständigt namn.
Ange datum när läsåret börjar
Ange datum när läsåret slutar
PRAKTIK
Organisationens/företagets namn.
Om praktikplatsen ligger i annat land än Sverige, vänligen ange land.
Ange svaret i kronor.
TIDIGARE UTBILDNING
Ange skolans namn, program, inriktning samt antal årskurser
När du har fyllt i detta fält kommer du ha möjlighet att lägga till fler tidigare utbildningar.
TIDIGARE PRAKTIKPLATSER/ANSTÄLLNINGAR
GESÄLLBREV
TIDIGARE STIPENDIUM från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Om du inte har ytterligare information behöver du inte fylla i rutan.
Bifoga filer
Kom ihåg att personbeviset måste visa medborgarskap.
Ingen fil har valts
Ingen fil har valts
Ingen fil har valts
Ingen fil har valts
Ingen fil har valts
Ingen fil har valts

Problem med ansökan?

Har du problem att fylla i ansökan eller föredrar du att skriva ut ansökan på papper?

Här kan du ladda ner ansökningsblankett i pdf-format för utskrift >

Ansökan med bilagor skickas till:
Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

 

Tänk på att vi behöver ha din ansökan senast den 1 maj!
När du skickar, var noga med att ha tillräcklig frankering. Vi har inte inte möjlighet att lösa ut otillräckligt frankerade ansökningar.