Ansökan för stipendiet är öppen

Nu är det dags att söka stipendium för läsåret 2022/2023! Senast den 1 maj behöver vi din ansökan. Tänk på att kurstiden eller praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

Nyheter och pressmeddelanden

”Stipendiet är det bästa som har hänt”

2021-09-16

Textilkonstnären Emilia Sundqvist upplevde under senhösten 2020 två livsomvälvande händelser. Dels fick hon sitt första barn, dels fick hon veta att hon var årets mottagare av Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium.

Läs mer

Miljonbelopp i stipendier för fortbildning av unga hantverkare

2010-06-09

Vid årets stipendieutdelning fick 61 unga hantverkare dela på 1,2 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av dessa var 62 procent elever vid Konstfack i Stockholm, HDK och Steneby vid Göteborgs Universitet eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet.

Läs mer

2021 års stipendiater i media

Läs och hör om vad 2021 års stipendiater säger om hur stipendiet från Fabrikör JL Eklunds Hantverksstiftelse möjliggör deras studier.

Stora stipendiet

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 100 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Läs vilka som har fått stipendiet.

In English

A scholarship from the J.L. Eklund Foundation for Craft helps you developing your workmanship as a craftsman. The purpose of the scholarships are to promote further education in your craft in Sweden or abroad.