Stipendiet för dig som vill satsa på din hantverkskarriär

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverks- eller konsthantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, och även praktik hos skickliga läromästare.

Sök stipendium

Årets stipendiumansökan har nu stängt och vi hälsar dig välkommen att söka igen efter nyår. Här kan du kolla om du uppfyller kriterierna för att söka, så att du är beredd när ansökan öppnar igen.

Stora stipendiet

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 100 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Läs vilka som har fått stipendiet.

Press

Läs våra pressmeddelanden.

In English

A scholarship from the J.L. Eklund Foundation for Craft helps you developing your workmanship as a craftsman. The purpose of the scholarships are to promote further education in your craft in Sweden or abroad.